Stichting

Kinderen van Kenya

Ons verhaal

Stichting De Kinderen van Kenya bestaat sinds 1993 en is opgericht door Theo en Clazien van Helvoort, voormalig uitbaters van Café Concordia in Heusden ( Noord Brabant ). Jaren daarvoor brachten zij hun eerste vakantie door in Kenia en ondanks de schoonheid van het land werden zij vooral aangegrepen door de armoede die er in dit land heerst en met name het gebrek aan onderwijs. Zij zijn tijdens een volgende vakantie begonnen met het aanschaffen van lesmateriaal zoals pennen en schriften. Ook plaatsten zij op lessenaartjes op scholen, zodat de kinderen niet meer op de grond hoefden te zitten. Omdat ze beseften dat ze in een aantal weken niet alles konden realiseren wat ze eigenlijk voor ogen hadden, besloten ze voor langere tijd naar Kenia te gaan, zodat ze daar zelf een project konden opstarten en begeleiden.

Niet veel later ben ik zelf voor de eerste keer naar Kenia op vakantie gegaan en heb ik Theo en Clazien leren kennen. Niet alleen hebben ze me toen kennis latenmaken met het prachtige land, maar ook hebben ze me alles verteld en laten zien omtrent hun scholenproject. Sindsdien ben ik werkzaam als bestuurslid voor de stichting en heb ik nog veel werkvakanties in Kenia doorgebracht. In Nederland probeer ik, samen met de andere bestuursleden, op verschillende manieren, geld in te zamelen om onze werkzaamheden in Kenia te kunnen voortzetten.

De eerste school die door de stichting is gebouwd en ingericht is een school in Bombolulu, een sloppenwijk van Mombasa. Deze school draait inmiddels zelfstandig. Daarnaast is er toen een start gemaakt met de bouw van vier klaslokalen voor de Concordia Primary School in Nguu tatu, een uitgestrekt buitengebied van Mombasa. De school is vernoemd naar het Concordia Café in Heusden en concordia betekent ‘ samen werking ‘. Na acht jaar in Kenya te hebben gewoond besloten Clazien en Theo terug te keren naar Europa. Op dat moment was de Concordia school gegroeid tot een school met 600 leerlingen en 12 klaslokalen, waaronder twee kleuterklassen.

Na hun vertrek hebben mijn vader, John van Nooij, en ik het veldwerk van Clazien en Theo voortgezet en gaan we twee maal per jaar ( op eigen kosten ) naar Kenia om de ontwikkelingen rondom de Concordia School te bekijken maar vooral ook de handen uit de mouwen te steken.

Bekijk hier het laatste nieuws